Satelitný TV signál – čo treba vedieť

Satelitné signály majú pred sebou celkom dlhú cestu pred tým, ako sa objavia na vašej televíznej obrazovke v podobe vašej obľúbenej show. Pretože satelitné signály obsahujú digitálne dáta v tak vysokej kvalite, bolo by nemožné ich prenášať bez kompresie. Kompresia jednoducho znamená, že zbytočná, alebo opakujúca sa informácia, je zo signálu odstránená ešte pred tým, ako je signál prenesený. Signál je po prenose rekonštruovaný.

Štandardy kompresie

Satelitná TV využíva špeciálny typ kompresie video súborov štandardizovaných podľa skupiny expertov pre pohyblivý obraz (z angl. Moving Picture Experts Group, skr. MPEG). S MPEG kompresiou je poskytovateľ schopný prenášať signifikantne viac kanálov. V súčasnosti existuje päť týchto MPEG štandardov, každý z nich slúži inému účelu. DirecTV a DISH Network, dvaja hlavní poskytovatelia satelitnej tv v USA, kedysi používali MPEG-2, ktorý je stále používaný na ukladanie filmov na DVD a pre digitálnu káblovú televíziu (DTV). S MPEG-2 môže poskytovateľ TV obmedziť 270-Mbps stream na nejakých 5, alebo 10 Mbps (v závislosti od typu programu).

V súčasnosti DirecTV a DISH Network využívajú kompresiu MPEG-4. Vzhľadom na to, že MPEG-4 bola pôvodne určená na streaming videa v médiách s malou obrazovkou ako sú počítače, dokáže kódovať efektívnejšie a poskytnúť väčšiu šírku pásma ako MPEG-2. MPEG-2 ostáva oficiálnym štandardom pre kompresiu digitálnej TV, to platí aj pre satelitné televízie na Slovensku, ale je lepšie vybavený pre analyzovanie statických obrázkov, ako napríklad tie, ktoré vidíte v talk show, alebo správach, než pohybujúce sa, dynamické obrazy. MPEG-4 dokáže vyprodukovať lepší obraz pri dynamických obrazoch využitím priestorovej a časovej (temporálnej) kompresie. Toto je dôvod, prečo dobrá satelitná televízia pre domácnosť a firmy využívajúca kompresiu MPEG-4 poskytuje vysoké rozlíšenie pri rýchlo sa pohybujúcich objektoch, ktoré neustále menia svoje miesto a smer na obrazovke, ako pri hre basketbalu.

mpegŠtandardy MPEG

Všetky štandardy MPEG existujú na podporu súčinnosti systému medzi vaším počítačom, televíziou a ručných video a audio zariadení. Sú to:

  • MPEG-1: pôvodný štandard pre kódovanie a dekódovania streamu video a audio súborov.
  • MPEG-2: štandard pre digitálnu televíziu, komprimuje súbory pre transmisiu videa vo vysokej kvalite.
  • MPEG-4: štandard pre komprimovanie videa vo vysokom rozlíšení do súborov menšej veľkosti, ktoré streamujú do počítačov, mobilných telefónov a PDA (Osobný digitálny pomocník – z angl. Personal Digital Assistant)
  • MPEG-21: tiež označovaný ako Multimediálny Framework. Štandard, ktorý interpretuje, aký digitálny obsah poskytnúť tomu-ktorému užívateľovi, takže média sú prehrávané bezchybne v akomkoľvek jazyku, na akomkoľvek zariadení a u akéhokoľvek užívateľa.

satelitParabola

Keď sa signál dostane do domu diváka, je zachytený parabolou. Parabola je špeciálny druh antény navrhnutý na zameriavanie sa na špecifický zdroj broadcast vysielania. Štandardná parabola sa skladá z parabolického (v tvare misky) povrchu a centrálneho satelitného konvertora. Pre prenesenie signálu ho riadiaci prístroj odošle cez konvertor a tanier zameria signál do relatívne úzkeho lúča.

Parabola na prijímacej strane nedokáže informácie vysielať; dokáže ich len prijímať. Prijímací tanier funguje presne opačným spôsobom ako vysielač. Keď lúč zasiahne zakrivený tanier, jeho parabolický tvar odráža rádiový signál do vnútra na jedno konkrétne miesto, podobne ako konkávne zrkadlo zameriava svetlo do určitého bodu.

V tomto prípade je tým miestom odovzdávajúci satelitný konvertor paraboly, ktorý prenáša signál do prijímacieho zariadenia. V ideálnom prípade medzi satelitom a parabolou nie sú žiadne veľké prekážky, takže do paraboly sa dostane čistý signál.

V niektorých prípadoch musí parabola prijímať signály z dvoch, alebo viacerých satelitov súčasne. Satelity môžu byť dostatočne blízko pri sebe, takže bežná parabola s jedným satelitným konvertorom dokáže prijať signály od oboch. Trochu to ale znižuje kvalitu, pretože parabola nie je takto zameraná priamo na jeden, alebo viacero satelitov. Nový dizajn paraboly používa dva, alebo viacero konvertorov na prijatie rôznych satelitných signálov. Ako lúče z rôznych satelitov narazia do zakrivenej paraboly, odrazia ich v rôznych uhloch, takže jeden lúč narazí do druhého a ten narazí do ďalšieho.

Centrálnym prvkom v satelitnom konvertore je nízko šumová jednotka, teda LNB (z angl. low noise blockdown converter). LNB zosilňuje rádiový signál, ktorý sa odráža na parabole a odfiltruje šum (rádiové signály, ktoré v sebe nemajú programy). LNB prenáša zosilnený, odfiltrovaný signál do satelitného prijímača vo vnútri domu diváka.

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *